Müşteri Şikayet Ele Alma Süreci ve Şikayet Formu

Web sitemizin bu bölümü, TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı Madde 7.9’a göre, ‘Şikâyetler’ şartlarının gereklerini yerine getirebilmek amaçlı hizmetinizde olup amacımız; AKTL Laboratuvar hizmetleriyle ilgili olarak müşteri şikâyetlerinin alınması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, çözümlenmesi, tekrarının önlenmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması için oluşturulmuş politika ve sistemin işlemesidir.

Şikayet Prosesi
Müşteri Şikayet/Öneri Bildirim Formu
© 1998 - 2017 Aviagen Group