Laboratuvar Yeterlilik Testleri

Yeterlik testleri laboratuvar kalite kontrol sisteminde çok önemli bir yer tutar. Çeşitli kurumlardan ve müşterilerden denetimler konusunda gelen talepler, yeterlik testlerini neredeyse zorunlu hale getirmiştir.Yeterlik testleri bir laboratuvarın çeşitli denetimler ve araştırmalar için kabul edilebilir veriler sunabilmesini sağlayan bir araç konumundadır.

Laboratuvarlar arası rekabetin giderek yoğunlaştığı ve müşteri taleplerinin kaliteye yönelik olarak arttığı günümüzde, yeterlilik testleri laboratuvardan hizmet alanlara o laboratuvarın belirli testler için becerilerini sınama olanağı tanır.

Yeterlilik testleri, laboratuvarlar için bağımsız ve tarafsız bir değerlendirmeye de olanak sağlar. Yeterlik testleri yalnızca metodları değil, aynı zamanda personeli ve kullanılan alet ve ekipmanları da test etmektedir.

Yeterlilik testleri sayesinde her laboratuvarın her zamanki metodunu kullanması önerilerek mümkün olduğunca rutin bir örneği nasıl analiz ettikleri değerlendirilmiş olur. Analiz sonucu metod eğer seçilen metoda bağlıysa sonuç laboratuvar ekipmanlarının performansından ve analizi yapan kişinin çalışmasından da etkilenebilir.

Her test kendi içerisinde bir geri bildirim zamanı ve yapılış tekniğini içermektedir. Katılımcı laboratuvarlara sadece o laboratuvarı temsil eden özel bir numara verilir.

Her katılımcı yalnızca laboratuvar numaralarının belirtildiği ve açık kimliğin ya da adın yer almadığı bir rapor alır ve bu rapor sayesinde katılımcılar değerlendirme sonuçlarını öğrenirler. Bu şekilde katılımcılar performanslarını diğer laboratuvarlarla kıyaslama şansı elde etmiş olur. Raporlar katılımcıların uyguladıkları metodlar hakkında bilgileri de içerebilir.

Yeterlilik testleriden iyi sonuç alınmaması sonucun kaynaklandığı hataya bağlı olarak düzeltici önlemler alınmasını gerektirebilir. Böylece laboratuvarın gerçek test istemlerinde metod, personel ya da ekipmandan kaynaklanabilecek bir hatayı tekrarlamasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

© 1998 - 2017 Aviagen Group