Laboratuvar Yeterlilik Testleri

GD ELISA Performans Testleri 2011

Her yıl düzenli olarak katıldığımız ve tamamı ILAC G13:07/2007 kriterlerine uygun olarak akredite edilmiş olan GD Hollanda Hayvan Sağlığı Hizmetleri Ltd. (GD- Gezondheidsdienst voor Dieren B.V) in düzenlediği serolojik performans ELISA testlerine ait katılım belgelerimizi aşağıdaki bağlantılardan tıklayarak görebilirsiniz. Bu performans testleri, katılımcı laboratuvarların kendileriyle aynı yöntemi kullanarak testlere katılan diğer laboratuvarlarla sonuçlarını karşılaştırmasına yaradığı gibi; tekrarlanabilirlik ve yeniden üretilebilirlik gibi kalite kontrol kriterlerine uyumun sağlanıp sağlanmadığını da ortaya koymaktadır.

2011 GD Mycoplasma PT katılım belgesi 2011 GD IBV PT katılım belgesi 2011 GD IBDV PT katılım belgesi 2011 GD NDV PT katılım belgesi 2011 GD aMPV (ART) PT katılım belgesi 2011 GD ARV (Avian Reo Virus) PT katılım belgesi 2011 GD Salmonella PT katılım belgesi 2011 GD AIV PT katılım belgesi

VETQAS PT Salmonella in Poultry 2011

Laboratuvarımızın düzenli olarak katılmakta olduğu ve VETQAS (UK-Animal Health and Veterinary Laboratories Agency-AHVLA içindeki bağımsız kalite güvence birimi) tarafından 2011 yılı içerisinde diğer salmonella kalite kontrol testlerinde olduğu gibi 4 kez düzenlenmesi planlanmış; Salmonella in Poultry performans testinin katıldığımız kısımlarına ait sonuçlarımızı aşağıdaki bağlantılara tıklayarak görebilirsiniz. Deneme 5 kuru dondurulmuş örneğin laboratuvarda kullanılan Salmonella testi prosedürleriyle analizinin yapılarak sonucunun bildirilmesi temeline dayanmakta olup; kullanılacak metot valide edilmiş metotlardan biri olmalıdır. Tüm Performans-Yeterlik testleri akreditasyon sürecindeki laboratuvarımızda hem siz sayın müşterilerimizin laboratuvarımıza olan güvenini sürdürebilmek hem de kendi yeterliliğimizin ve/veya eksiklerimizin saptanması bakımından yönetimimize ve çalışanlarımız için son derece önemlidir.

Şubat 2011 Salmonella in Poultry sonucu Mayıs 2011 Salmonella in Poultry sonucu Ağustos 2011 Salmonella in Poultry sonucu Kasım 2011 Salmonella in Poultry sonucu

VETQAS PT Salmonella in Feed 2011

Laboratuvarımızın bu yıl 8. kez katılmakta olduğu ve VETQAS (UK-Animal Health and Veterinary Laboratories Agency-AHVLA içindeki bağımsız kalite güvence birimi)  tarafından 2011 yılı içerisinde 4 kez düzenlenmesi planlanmış; Salmonella in Processed Animal Protein (Feed) performans testinin katıldığımız kısımlarına ait sonuçlarımızı aşağıdaki bağlantılara tıklayarak görebilirsiniz. Deneme 5 kuru dondurulmuş örneğin laboratuvarda kullanılan Salmonella testi prosedürleriyle analizinin yapılarak sonucunun bildirilmesi temeline dayanmakta olup; kullanılacak metot valide edilmiş metotlardan biri olmalıdır. Kalite yönetimimizin önemli bir parçası olan bu testlere çok önem vermekteyiz. Performans-Yeterlik testleri akreditasyon sürecindeki laboratuvarımızda hem siz sayın müşterilerimizin güveni hem de kendi yeterliliğimizin ve/veya eksiklerimizin saptanması bakımından yönetimimize ve çalışanlarımıza büyük anlam ifade etmektedir.

Ocak 2011 Salmonella in Feed sonucu Nisan 2011 Salmonella in Feed sonucu Temmuz 2011 Salmonella in Feed sonucu Ekim 2011 Salmonella in Feed sonucu
© 1998 - 2017 Aviagen Group