Laboratuvar Yeterlilik Testleri

GD ELISA Performans Testleri 2010

Her yıl düzenli olarak katıldığımız ve 2010 yılı Kasım ayında tamamı ILAC G13:07/2007 kriterlerine uygun olarak akredite edilmiş olan GD Hollanda Hayvan Sağlığı Hizmetleri Ltd. (GD- Gezondheidsdienst voor Dieren B.V) in düzenlediği serolojik performans ELISA testlerine ait katılım belgelerimizi aşağıdaki bağlantılardan tıklayarak görebilirsiniz. Bu performans testleri, katılımcı laboratuvarların kendileriyle aynı yöntemi kullanarak testlere katılan diğer laboratuvarlarla sonuçlarını karşılaştırmasına yaradığı gibi; tekrarlanabilirlik ve yeniden üretilebilirlik gibi kalite kontrol kriterlerine uyumun sağlanıp sağlanmadığını da ortaya koymaktadır.

2010 GD IBD PT katılım belgesi 2010 GD IBV PT katılım belgesi 2010 GD NDV PT katılım belgesi 2010 GD Mycoplasma PT katılım belgesi 2010 GD aMPV (ART) PT katılım belgesi 2010 GD ARV (Avian Reo Virus) PT katılım belgesi 2010 GD AIV PT katılım belgesi 2010 GD Salmonella PT katılım belgesi

PT Salmonella in Feed 2010

Laboratuvarımızın düzenli olarak 7 yıldır katılmakta olduğu ve (UKVLA-QA) tarafından 2010 yılı içerisinde 4 kez düzenlenen Salmonella in Processed Animal Protein (Feed) performans testine ait sonuçlarımızı aşağıdaki bağlantılara tıklayarak görebilirsiniz. Deneme 5 kuru dondurulmuş örneğin laboratuvarda kullanılan Salmonella testi prosedürleriyle analizinin yapılarak sonucunun bildirilmesi temeline dayanmakta olup; kullanılacak metot valide edilmiş metotlardan biri olmalydır. Kalite yönetimimizin önemli bir parçası olan bu testlere çok önem vermekteyiz. Performans-Yeterlik testleri akreditasyon sürecindeki laboratuvarımızda hem siz sayın müşterilerimizin güveni hem de kendi yeterliliğimizin ve/veya eksiklerimizin saptanması bakımından yönetimimize ve çalışanlarımıza büyük anlam ifade etmektedir.

Ocak 2010 Salmonella in Feed sonucu Nisan 2010 Salmonella in Feed sonucu Temmuz 2010 Salmonella in Feed sonucu Ekim 2010 Salmonella in Feed sonucu

PT Salmonella in Poultry Meat 2010

Laboratuvarımız; her yıl özel sözleşme imzalayıp katıldığı , UKVLA-QA tarafından düzenlenen Salmonella yeterlilik test programının ikinci ayağı olan 2010 Salmonella in Poultry denemelerinin tamamında başarılı bir sonuç elde etmiştir. Deneme her zaman olduğu gibi 5 adet kuru dondurulmuş örneğin laboratuvarda kullanılan Salmonella testi prosedürleriyle analizinin yapılarak sonucunun bildirilmesi temelinde olup her laboratuvar valide edilmiş metotlardan birini kullanıyor olmalıdır. Akreditasyon çalışmalarının zorunlu kıldığı ancak laboratuvarımızın bu zorunluluktan önce kendisi için yapmış olduğu performans- yeterlilik testleri siz sayın müşterilerimizin ve kendi çalışanlarımızın laboratuvarımıza olan güvenlerini sürdürebilmek ve/veya kazanabilmek için büyük önem taşımaktadır.

Şubat 2010 Salmonella in Poultry sonucu Mayıs 2010 Salmonella in Poultry sonucu Ağustos 2010 Salmonella in Poultry sonucu Kasım 2010 Salmonella in Poultry sonucu
© 1998 - 2017 Aviagen Group