Laboratuvar Yeterlilik Testleri

PT Salmonella in Feed 2009

Laboratuvarımız (UKVLA-QA) tarafından 2009 yılı içerisinde 4 kez düzenlenen Salmonella in Processed Animal Protein (Feed) performans testine katılarak başarılı sonuçlar elde etmiştir. Deneme 5 kuru dondurulmuş örneğin laboratuvarda kullanılan Salmonella testi prosedürleriyle analizinin yapılarak sonucunun bildirilmesi temeline dayanmakta olup; kullanılacak metot valide edilmiş metotlardan biri olmalydır. Geleneksel olarak katıldığımız ve kalite yönetimimizin bir parçası olan bu testlere çok önem vermekteyiz. Performans-Yeterlik testleri akreditasyon sürecindeki laboratuvarımızda hem müşterilerimizin güveni hem de kendi yeterliliğimizin ve/veya eksiklerimizin saptanması bakımından yönetimimize ve çalışanlarımıza önemli anlamlar ifade etmektedir.

Ocak 2009 Salmonella in Feed sonucu Nisan 2009 Salmonella in Feed sonucu Temmuz 2009 Salmonella in Feed sonucu Ekim 2009 Salmonella in Feed sonucu

GD ELISA Performans Testleri 2009

2009 yılında ISO 5725:1994 (E)  standardı temel alınarak GD Hollanda Hayvan Sağlığı Hizmetleri Ltd. (GD- Gezondheidsdienst voor Dieren B.V) tarafından düzenlenen serolojik performans ELISA testlerine ait katılım belgelerimizi aşağıdaki bağlantılardan tıklayarak görebilirsiniz. Bu performans testleri, katılımcı laboratuvarların kendileriyle aynı yöntemi kullanarak testlere katılan diğer laboratuvarlarla sonuçlarını karşılaştırmasına yaradığı gibi; tekrarlanabilirlik ve yeniden üretilebilirlik gibi kalite kontrol kriterlerine uyumun sağlanıp sağlanmadığını da ortaya koymaktadır.

2009 GD AIV PT katılım belgesi 2009 GD aMPV PT katılım belgesi 2009 GD IBD PT katılım belgesi 2009 GD IBV PT katılım belgesi 2009 GD Mycoplasma PT katılım belgesi 2009 GD NDV PT katılım belgesi 2009 GD Reo katılım belgesi

PT Salmonella in Poultry Meat 2009

Laboratuvarımız; her yıl sözleşme imzalayıp katıldığı , UKVLA-QA tarafından düzenlenen Salmonella yeterlilik testlerini programının ikinci ayağı olan 2009 Salmonella in Poultry denemelerinin tamamında başarılı bir sonuç elde etmiştir. Deneme her zaman olduğu gibi 5 adet kuru dondurulmuş örneğin laboratuvarda kullanılan Salmonella testi prosedürleriyle analizinin yapılarak sonucunun bildirilmesi temelinde olup her laboratuvar valide edilmiş metotlardan birini kullanıyor olmalıdır. Akreditasyon çalışmalarının zorunlu kıldığı ancak laboratuvarımızın bu çalışmalardan önce kedisi için yapmış olduğu performans- yeterlilik testleri müşterilerimizin ve kendi çalışanlarımızın laboratuvarımıza olan güvenlerini sürdürebilmek ve/veya kazanabilmek için büyük önem taşımaktadır.

Şubat 2009 Salmonella in Poultry sonucu Mayıs 2009 Salmonella in Poultry sonucu Ağustos 2009 Salmonella in Poultry sonucu Kasım 2009 Salmonella in Poultry sonucu
© 1998 - 2017 Aviagen Group