Hizmetlerimiz

Başlangıcından son aşamasına kadar kalite kontrolü yapılmış bir ürün sunabilmek ve müşterilerimizin güvenlerine layık olabilmek amacıyla kısaca aşağıda belirtilen testler uygulanmaktadır.

BAKTERİYOLOJİ

1.1 Çiftliklerin, kuluçkahanenin ve alet-ekipmanlar ile yem fabrikasının salmonella yönünden izlenmesi
1.2 Adı geçen ünitelerde yüzeylerin bakteri yükünün analizi ve kuluçkahaneden havadaki bakteri, mantar yüküne ve salmonella varlığına bakılması
1.3 Postmortem bakteriyolojik muayene ve antibiyotik duyarlılık testi
1.4 Yem örnekleri ve hammaddelerde salmonella varlığına bakılması
1.5 Yem örneklerinde ısısal işlemlerin etkinliğini test etmek amacıyla Entero bakteri sayımları
1.6 Sularda bakteriyolojik kalite analizleri

SEROLOJİ

2.1 Bazı hastalıkların bulunup bulunmadığına bakılması
2.2 Aşılamalara karşı oluşan immun yanıtın ölçümü
2.3 Civcivlerde IBD için yaklaşık aşı günü tespit edilmesi
Ayrıca Mg, Ms ve Sp testleri boyalı antijenlerle de (antijen temin edilmesi mümkün olduğu zamanlarda) bakılabilmekte ve şüpheli örnekler ELISA ile doğrulamaya alınmaktadır. Yine antijenlerinin mevcut olması durumunda hemaglutinasyon inhibisyon ile kimi hastalıklara (ND, IB vs.) bakılabilmektedir. Özellikle ülkemizde gizli ve önemli bir sorun olan IB varyantlara HI testi ile bakılması çok talep gören testler arasındadır.

Bunların yanı sıra talep edildiği ve uygunluk olduğu takdirde müşterilerimize laboratuvar içi uygulamalı eğitimler verilebilmekte ve yine talep durumunda müşteriye ait laboratuvarlar ziyaret edilerek kendi laboratuvarımızın uzun yıllara dayanan deneyimleri doğrultusunda bilgi paylaşımına gidilebilmektedir.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

2017 yılı sonlarında devreye aldığımız Moleküler Biyoloji Laboratuvarımız, akış esasıyla uyumlu olarak ayrı odalar şeklinde tasarlanmış dört farklı alandan oluşmaktadır. Bunlar DNA izolasyon alanı, PCR reaktif hazırlık alanı, Klasik PCR ve görüntüleme alanı ve Real Time PCR cihazının bulunduğu okuma-işlem alanlarıdır. Laboratuvar alanlarına girişler kartlı özel kapı aracılığıyla sağlanmakta olup, yetkisi olmayan kişilerin girişleri engellenmektedir. Böylece analizin gizliliği ve çalışma güvenliği sağlanmakta olup, analize etki edecek herhangi bir kontaminasyon riski de en aza indirilmektedir. Yine bu riski azaltabilmek amaçlı çalışma odalarının havasında oluşturulan basınç farklarından yararlanılmaktadır. Şu aşamada validasyonları tamamlanmış ve ilgili yeterlilik testlerine katılınmış olan aşağıdaki testler için hizmet verilmektedir:

3.1. Soluk borusu veya burun deliklerinden alınan sürüntüde qPCR Mycoplasma Testi
3.2. Ön zenginleştirilmesi yapılmış şüpheli örneklerden qPCR Salmonella Testi

Teknoloji geliştikçe moleküler testlerin kanatlı sağlığı alanında kullanımları da artmakta olup solunum hastalıkları test panelinin (IBV, NDV, ART, AI, ILT) laboratuvarımızda kullanılabilmesi için validasyon ve test çalışmalarımız devam etmektedir.

GİZLİLİK ANLAYIŞI

Aviagen Anadolu Ana Damızlık Tav. San ve Tic. AŞ Kanatlı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı'nın yönetici ve çalışanları olarak TS EN ISO/IEC 17025 standardının gerektirdiği şartlar doğrultusunda verilen laboratuvar hizmetimizde:

Analiz kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak çalışacağımızı,
Yeterlik, tarafsızlık, karar verme bağımsızlığı veya çalışmamızla ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımızı,
Yollanan numuneler ve danışılan konularla ilgili olarak; numuneyi gönderen veya görüş soran müşterimiz ve mensubu bulunduğumuz Aviagen Anadolu yetkilileri dışında hiçbir kişi ve kuruluşa bilgi vermeyeceğimizi,
Müşterilerimize ait gizli bilgileri ve tescilli hakları koruyacağımızı
Mesleki gizlilik kurallarına uyacağımızı ve bu hususu mesleğimizin haysiyeti ve şerefi olarak göreceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

© 1998 - 2017 Aviagen Group