Fiyat Listesi

Yapılan İşlem

Fiyat

MSRV kullanılarak salmonella izolasyonu
5,40 €
SEB kullanılarak salmonella izolasyonu
4,80 €
API 20 E ile identifikasyon
10,68 €
Antiserum kullanarak salmonella konfirmasyonu ve tür tayini
15,00 €
Temizlik testleri / Yüzeyden toplam bakteri sayımı (Petri film)
4,24 €
Yüzeyden E.coli+coliform bakteri bakılması (Petri film)
5,06 €
Yemlerde tahmini enterobakteri sayılması
3,68 €
Sularda E. coli+ coliform bakılması
5,06 €
Sularda toplam bakteri bakılması
4,24 €
Sularda pseudomonas bakılması
5,06 €
Havadan bakteri yüküne bakılması
4,14 €
Havadan mantar yüküne bakılması
4,14 €
Havada salmonella varlığına bakılması
3,49 €
Postmortem muayene, izolasyon ve identifikasyon
23,46 €
Disk difüzyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testi
5,98 €
Staphylococcus aureus izolasyon ve identifikasyonu
16,10 €
Eliza ile NDV
4,97 €
Eliza ile NDV-F
4,69 €
Eliza ile IBV
4,32 €
Eliza ile IBDV
4,32 €
Eliza ile Reo
4,60 €
Eliza ile Mg , Ms , Mg+Ms
4,60 €
Eliza ile ART (TRT-Pneumovirus)
5,06 €
Eliza ile CIA
5,06 €
Eliza ile AE
4,87 €
Eliza ile AI
5,06 €
Eliza ile AI (Ag)
5,15 €
Eliza ile Multispecies Influenza A Tespiti (AI Msp)
5,15 €
Eliza ile EDS
4,42 €
Eliza ile REV
5,34 €
Eliza ile Sal B, SalD, SalB+D
5,34 €
Eliza ile ORT
4,97 €
Eliza ile BLS
5,24 €
Eliza ile ILT ve ILTS / ILTglS / ILTgBS (Vektör aşıların kullanımı durumunda)
5,06 €
Eliza ile ALV (Ag/P27)
4,32 €
Eliza ile ALV-J
4,32 €
Eliza ile FAdV
5,52 €
Antijen ile M. Gallisepticum (RSAT)
3,22 €
Antijen ile S. Pullorum (RSAT)
3,49 €
Antijen ile M. synovia (RSAT)
3,22 €
qPCR MikoplazmaTesti (Soluk borusu veya üst damak yarığı sürüntüde-4 örnek bir arada)
26,68 €
qPCR ILT Testi (Soluk borusu veya üst damak yarığından alınan sürüntüde- 4 örnek bir arada)
29,44 €
qPCR Salmonella Testi (Ön zenginleştirilmesi yapılmış şüpheli örneklerden- 4 örnek bir arada)
23,00 €
© 1998 - 2017 Aviagen Group