Aviagen şirket web sitesi için tıklayınız.

Aviagen Anadolu Kanatlı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı; Ross Breeders Anadolu Ana Damızlık Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin büyüme planları çerçevesinde artan analizlerinin kendisine ait bir laboratuvarda yapılabilmesi düşüncesiyle 1 Nisan 2003 tarihinde Köy-Tür Entegre Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş. merkez laboratuvarının alet ve ekipmanları ile besi yerleri ve kimyasallarının devralınması sonucunda kurulmuştur.

Uygun bir yer arayışı sırasında bir süre depoda saklanan alet ve ekipmanlar ile besi yerleri Kırkkonaklar’da o zamanki yasal mevzuata uygun bir binanın kiralanmasıyla buraya taşınmıştır. Taşımanın hemen ardından laboratuvar; yine o dönemdeki yasal mevzuata uygun olarak Ross Breeders Anadolu Kanatlı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı adıyla 23.09.2003 tarih ve TAL-4 izin numarasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Çalışma İzni'ni almıştır. Ardından Avrupa Laboratuvarlar Birliği EUROLAB'la entegre olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği TURKLAB’ın üyesi olmuştur. Uzun ve zahmetli bir sürecin sonunda laboratuvar Türkiye’de TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ilk özel Veteriner laboratuvarı olmanın gururunu da yaşamıştır. Artan müşteri taleplerine zamanında cevap verilebilmesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarıyla ilgili yayınladığı son düzenlemelere uyumlu olabilmek amacıyla laboratuvarın yeni ve amaca uygun bir binaya taşınması gündeme gelince 2013 yılı sonunda şu anda kullanılan laboratuvara taşınılmıştır.

“Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Çalışma İzni”miz 21 Mart 2014 tarihinde TAL-4 numarasıyla TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 11.12.2011 Tarihli ve 28139 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği “ ve 10.12.2013 Tarihli ve 45150 Sayılı “Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği Uygulama Talimatı” hükümlerine göre yenilenmiştir. Böylece tüm yasal düzenlemelerle tam uyumlu hale gelen ve yaklaşık 800 metrekareye yayılmış olan yeni laboratuvar binasında; idari bürolar, personel odası, duş, tuvalet, yemekhane kısımlarını içeren idari bölümlerle; numune kabul, numune hazırlama ve tartım, bakteriyoloji laboratuvarları, seroloji laboratuvarı, yıkama, dekontaminasyon, sterilizasyon, sarf malzeme saklama ve besi yeri hazırlama alanlarını bünyesinde bulunduran laboratuvar üniteleri bulunmaktadır. Ayrıca ölü hayvan üzerinde muayene yapabilmek için nekropsi odası ve laboratuvarda oluşan artık ve atıklar için ilgili mevzuat çerçevesinde bir geçici atık depolama ünitesi mevcuttur. 2017 yılı sonlarında özellikle de Mycoplasma ve IBV ile salmonella teşhis çalışmalarına modern bir destek sağlayacak Moleküler Biyoloji Laboratuvarı hizmete açılmıştır. Kullanılan analiz yöntemleri tamamıyla Aviagen Ltd. İskoçya laboratuvarlarında uygulananlarla aynı olup uluslararası geçerliliği bulunan yöntemlerdir. Laboratuvarımız yeni binasında da akreditasyonu için gözden geçirme denetimlerini başarıyla tamamlamış almış olduğumuz akreditasyon (TS EN ISO/IEC 17025) tavukçuluk sektörü ve ülkemiz açısından önemli bir adımdır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Aviagen Anadolu Kanatlı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı; talep edilen analiz hizmetlerini TS EN ISO/IEC 17025 ‘Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar’a ve yasal şartlara uygun; eğitimli ve yetkin personel ile gizlilik, tarafsızlık, eşitlik, doğruluk ilkelerine sadık olarak yürüteceğini taahhüd eder. Verilen analiz hizmetleri laboratuvarımızın güvencesi altındadır. Oluşturduğumuz kalite yönetim sisteminin temel amacı mümkün olan en kısa zamanda müşteriye hatasız ve güvenilir sonuçlar vermektir. Laboratuvarda görev alan tüm personel; bu politikayı ve kalite yönetim sistemine ait dokümanları öğrenerek kendi işlerinde uygulamakla yükümlüdürler. Laboratuvarımız; müşteriden gelen her türlü şikayeti, iç ve dış tetkik sonunda tespit edilen uygunsuzlukları ve yönetimin gözden geçirme toplantısı sonunda elde ettiği verileri gündeme alıp ilgili düzeltmeleri yaparak kalite yönetim sisteminin etkinliğini arttırmayı ve iyileştirmeyi taahhüd eder.

KADROMUZ

Laboratuvarımızda toplam 11 personel çalışmakta olup dağılımları şu şekildedir:

1 Laboratuvar Müdürü (Veteriner Hekim, Sorumlu Yönetici)
1 Uzman Veteriner Hekim
1 Kalite Yöneticisi, 7 Laboratuvar Teknisyeni ve 1 Numune Kabul-LIMS Teknisyeni

Organizasyon yapımız için lütfen tıklayınız

Belgelerimiz
Referanslarımız
Tarım ve Hayvancılık Turkak Turklab
© 1998 - 2017 Aviagen Group